Alcazar: Grupo de la SCA en España  Cantigas de Santa María for Singers 
Mapa ·  Foro ·  Enlaces  ·  Noticias  ·  De qué va ésto  ·  Contactar |
Recreación ·  Medioevo ·  Roma     Scapha Solis ·  Sine Nomine  ·  English   
Al índice de las cantigas Index (Spanish)
159 
Como Santa Maria fez descobrir ha posta de carne 
que furtaran a ûus romeus na vila de Rocamador.
 
Non sofre Santa Maria
os que as sas romarias

E dest' oyd' un miragre 
que mostrou Santa Maria, 
a ûus romeus que foron 
como mui bôos crischâos, 
Non sofre Santa Maria

E pois entraron no burgo, 
e mandaron conprar carne 
e vynno; e entre tanto 
que a seu Fillo rogasse 
Non sofre Santa Maria

Por eles e non catasse 
mais que del perdon ouves[s]en 
E pois est' ouveron feito, 
u seu jantar tîian, 
Non sofre Santa Maria

E mandaran nove postas 
na ola, ca tantos eran; 
acharon end' hûa menos, 
lles fora, e foron todos 
Non sofre Santa Maria

E buscaron pela casa 
chamando Santa Maria 
e oyron en un' arca 
e d' ir alá mui correndo 
Non sofre Santa Maria

E fezeron log' a arca 
foron, e viron sa posta 
e sayron aa rua 
que viron aquel miragre, 
Non sofre Santa Maria

Que a Virgen groriosa 
Des i fillaron a posta 
per hûa corda de seda 
loando Santa María, 
Non sofre Santa Maria

de seeren perdidosos
son de fazer desejosos.

de que vos quero falar, 
per com' eu oý conatr, 
a Rocamador orar 
simplement' e omildosos. 
de seeren perdidosos...

Foron pousada fillar 
e pan pera seu jantar 
foron aa Virgen rogar 
dos seus rogos piadosos. 
de seeren perdidosos...

de como foran errar, 
de quanto foran peccar. 
tornaron non de vagar 
ond' eran cobiiçosos. 
de seeren perdidosos...

 meter, asse Deus m' anpar, 
 mais poi-las foron tirar, 
 que a servrenta furtar- 
poren ja quanto queixosos. 
de seeren perdidosos...

pola poderen achar, 
que lla quisesse mostrar; 
a posta feridas dar, 
non vos foron vagarosos. 
de seeren perdidosos...

abrir e dentro catar 
dacá e dalá saltar; 
muitas das gentes chamar, 
ue foi dos maravillosos 
de seeren perdidosos...

fezess' en aquel logar. 
 e fórona pendorar 
ant' o seu santo altar, 
que faz miragres fremosos. 
de seeren perdidosos...


 Alcazar: Grupo de la SCA en España  Cantigas de Santa María for Singers 
Mapa ·  Foro ·  Enlaces  ·  Noticias  ·  De qué va ésto  ·  Contactar |
Recreación ·  Medioevo ·  Roma     Scapha Solis ·  Sine Nomine  ·  English